Savihoone renoveerimisjuhendi I etapp

Pooleteise aasta pikkune savihoone renoveerimisjuhendi kirjutamise etapp sai läbitud diplomi kaitsmisega Viljandi Kultuuriakadeemias.
2016 aasta kevadel sai alustatud ideega koostada savihoone reneveerimisjuhend hoone omanikule. Idee sai teostuse rakenduskõrgharidusõppe diplomitööna, mille käigus inventeerisin 35 savihoonet ning koostasin saadud tulemuste põhjal ülevaate tüüpilistest savihoone kahjustustest. Kahjustuste tagamaid ja põhjuseid välja selgitades jõudsin kiiresti arusaamisele, et enamus hoone kahjustustest tulenevad, kas siis probleemidest katuse või vundamendiga. Savihoone renoveerimist tuleks alustada kahjustuste tekkepõhjuste likvideerimisega ja alles seejärel alustada saviseinte renoveerimisega. 
Renoveerimisprotsessist endast võite juba lähemalt lugeda diplomitööst lehekülgedelt 46-75.
Diplomitööga saate lähemalt tutvuda aadressilt 
https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/content-editors/teadustood/savihoone_renoveerimisjuhendi_koostamine_malvo_tominga.pdf

Savihoone renoveerimisjuhiste väljatöötamise esimeseks etapiks oli tausta selgeks tegemine ning juhendi esmase põhja koostamine. Teise etapi käigus on plaanis renoveerimisprotsessi ülespildistamisega juhendile visuaalne taust luua ning kolmandal etapil see siis juba trükikõlbeliseks vormistada. Soov on jõuda trükikõlbuliku materjalini 2020 aasta kevadeks.

Kellel on soovi osaleda renoveerimisjuhiste koostamise protsessis, siis see saab endast märku anda alloleval vormil.


Email again:
Eelmine
Saviarhitektuuri festival Grains d'Isère 2017
Järgmine
Savikrohvi koolitus Soomaal

Lisa kommentaar

Email again: