Wanawiisi ehitus

Oleme tegutsenud 2016 aasta suvest ning meie suureks huviks on arhitektuurne pärand ja selle hoidmine. Eestkätt oleme pühendunud Lõuna-Eestile omase savihoone renoveerimisele, seda nii teoorias kui ka praktikas. Aitame koostada renoveerimisjuhiseid ning nõustame hooneomanikke, samuti võtame ette renoveerimistöid. Rahvusliku ehituse eriala läbinuna, suudame näha hoonet kui tervikut ning savitööde kõrval oleme suutelised läbi viima ka vajaminevaid puusepatöid. Omades suurt kontaktide võrgustikku, suudame koostööpartnerite abil leida lahendusi ka keerulisematele olukordadele.

Meie põhiline tegevuspiirkond on Pärnu- ja Viljandimaa ning Lõuna-Eesti.

Wanawiisi ehitus omab kutsekvalifikatsiooni Palkmajaehitaja, tase 4 (122183) ja ECVET Earth Building sertifikaati peatükis O (Dekoratiivsed tehnikad) tase 3 ning peatükis D (Interjööri disain) tase 3.
ECVETi kohta saab lähemalt lugeda siit https://ecvetearth.hypotheses.org/ 

Oleme MTÜ Eestimaaehituse liige - Ökoloogilise ehituse kompetentsikeskus.