SAVIHOONETE RENOVEERIMINE JA NÕUSTAMINE

Savihooned on levinud peamiselt Lõuna-Eestis, kuid üksikuid hooneid võib leida ka mujal Eestis. Krohvitööde kõrvalt oleme pühendanud ennast ka savihoonete renoveerimisele ja sellealase teabe parema leviku võimalikuks tegemisele. Selleks teeme teadustööd ning koostame savihoone renoveerimisjuhiseid hoone omanike teadmiste suurendamiseks. 2017. aastal jõudis lõpule selle protsessi esimene etapp, kui Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias sai kaitstud diplomitöö savihoone renoveerimisjuhendi koostamisest, mis pälvis ka Muinsuskaitseameti teadustööde III preemia rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe kategoorias.